system do głosowań elektronicznych

Prosty system do głosowań zdalnych

Prosty, intuicyjny system do prowadzenia jawnych i tajnych głosowań, z wykorzystaniem dowolnego urządzenia – komputera, telefonu, tabletu, itp. Zastosowanie indywidualnych anonimowych tokenów, pozwala na całkowite oddzielenie głosów, od osób które je oddały. Jednoczenie zabezpieczony pozostaje dostęp do głosowań osób nie posiadających uprawnień, a wyniki są w pełni transparentne.

secretVOTE zapewnia tajność głosowań, ponieważ nawet administrator systemu nie posiada dostępu do informacji o relacji pomiędzy poszczególnymi głosami (tokenami), a osobami które głosowały. Dodatkowo secretVOTE działa bez potrzeby zakładania, aktywacji i utrzymywania kont użytkowników.

proste zdalne głosowanie

Szybki start bez zakładania kont

Potrzeba rejestracji nowego konta w kolejnym systemie, nie jest ulubioną czynnością użytkowników i tworzy pewną barierę wejścia. Dodatkowy login i hasło do zapamiętania sprawiają, że często logowanie zaczyna się od procedury resetu hasła, co znacznie wydłuża czas i zniechęca użytkownika do skorzystania z udostępnionego narzędzia.

Możliwość wzięcia udziału przez konkretną osobę regulowana jest poprzez uprawnienia, które w secretVOTE bazują na liście osób uprawnionych, utworzonej przez Organizatora (przewodniczącego lub inną upoważnioną osobę). Użytkownik z listy uprawnionych pobiera jedynie swój indywidualny anonimowy token do głosowań.

Przyjazny w obsłudze

secretVOTE został maksymalnie uproszczony, tak aby jego obsługa była możliwie najbardziej intuicyjna. Nauka korzystania z systemu nie może trwać dłużej, niż jego faktyczne (często okazjonalne) użycie. System secretVOTE w najprostszy możliwy sposób obsługuje realizację powierzonych zadań.

System jest również bezobsługowy administracyjnie. Uruchomiona instanacja może być zarządzana i użytkowana bez potrzeby ingerencji ze strony administratora. Przewodniczący zarządza głosującymi / głosowaniami za pośrednictwem przyjaznego panelu.

łatwa obsługa zdalnych głosowań
osoby głosujące elektronicznie

Zdalne jawne i tajne głosowania

Dzieki secretVOTE użytkownicy mogą głosować za pośrednictwem własnych urządzeń posiadających dostęp do Internetu. Głosowania mogą być realizowane zarówno podczas zgromadzeń, jak również w sytuacji kiedy głosujący są rozproszeni. W obu przypadkach głosy są automatycznie podliczane i prezentowanie każdemu głosującemu na ekranie jego urządzenia.

Głosowania jawne oparte są o kod użytkownika, który przypisany jest do każdej osoby. Głosowania tajne realizowane są poprzez indywidualne anonimowe tokeny, które pozwalają oddać weryfikowalny głos, z zachowaniem anonimowości.

Obsługa z dowolnego urządzenia

Dzięki temu, że system secretVOTE jest w pełni responsywny, można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę i dostęp do Internetu.

Nie ma również potrzeby wyposażania głosujących w specjalne dedykowane urządzenia do głosowań, ponieważ system może być obsługiwany z ich osobistych komputerów, tabletów, telefonów, ...

nowoczesny system do elektronicznych głosowań tajnych
łatwa obsługa systemu do głosowań

Transparentność głosowań

Pomimo, iż system zapewnia całkowitą anonimowość w głosowaniach tajnych, wyniki głosowań są w pełni weryfikowalne. Po zakończeniu głosowania publikowane jest zestawienie głosów oddanych przez poszczególne tokeny, na poszczególne opcje.

Ponieważ tokeny są anonimowe, każdy głosujący może zweryfikować poprawność zapisania swojego (i tylko swojego) głosu. Suma takich działań weryfikuje całość głosowania, przy jednoczesnym zachowaniu tajności.

Import listy głosujących

Przygotowanie środowiska głosowań nie powinno zajmować zbyt wiele czasu, dlatego w secreVOTE można szybko utworzyć listę osób uprawnionych do głosowania. W przypadku dużej grupy głosujących, listę można zaimportować z pliku zewnętrznego (wczytać z arkusza kalkulacyjnego).

Każda osoba dodana na listę uprawnionych do głosowania, może od razu pobrać swój token. To jedyna czynność jaką głosujący musi zrobić w ramach przygotowań przed pierwszym oddaniem głosu.

raporty z głosowań elektronicznych
szybkie uruchomienie systemu do głosowań zdalnych

Błyskawiczne uruchomienie

Każde zgromadzenie / wydarzenie otrzymuje indywidualną instancję systemu secretVOTE, zlokalizowaną w zabezpieczonej domenie secretvote.pl Czas uruchomienia instancji jest bardzo krótki, co umożliwia rozpoczęcie głosowań nawet w godzinę od zgłoszenia.

W procedurze pobierania tokenów wykorzystana została metoda uwierzytelniania bazująca na alternatywnym (zweryfikowanym) kanale komunikacji. Użytkownicy pobierając token mają mozliwość dokonania autoryzacji poprzez adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Generator raportów głosowań

Każde głosowanie jest zapisywane w bazie systemu, dzięki czemu można w prosty sposób wygenerować i pobrać kompletny raport z głosowania.

Raporty generowane są w formie pliku PDF i zawierają najważniejsze informacje takie jak: data i czas rozpoczęcia oraz zakończenia głosowania, liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba oddanych głosów, wyniki głosowania oraz statystyki. Istnieje również mozliwość personalizacji raportu.

wyniki głosowań elektronicznych

Głosowania bez zbędnych komplikacji

Przejrzystość i intuicyjność systemu sprawiają, że realizacja czynności związanych z prowadzeniem głosowań, jest bardzo przyjazna dla użytkownika.

arrow-up icon